Gestió del certificat

Suspensió, Habilitació i Revocació

Suspensió

Podeu suspendre el vostre idCAT Certificat si sospiteu que s'ha perdut, us l'han robat o està malmès. També cal que el suspeneu si el vostre ordinador s'ha espatllat. Heu de trucar al 900 90 50 90 identificant-vos adequadament i contestant correctament a la pregunta secreta que vàreu introduir en el moment de fer la sol·licitud.

La suspensió és reversible en el termini màxim de 120 dies, després dels quals, sense la posterior habilitació, es considerarà que no voleu tornar a fer-ne ús i passarà automàticament a l'estat revocat.

Habilitació

L'habilitació consisteix en aturar la suspensió i tornar a activar el certificat digital. Cal fer-la en un termini màxim de 120 dies des de la data de suspensió.

Per sol·licitar l'habilitació del vostre certificat digital idCAT, heu de personar-vos a l'Entitat de Registre idCAT amb el document acreditatiu de la vostra identitat.

Revocació

La revocació suposa que l'idCAT Certificat deixa de ser vàlid. Un certificat pot ser revocat per voluntat de la persona titular titular o si es superen els 120 dies de suspensió sense habilitar-lo. Per sol·licitar la revoació voluntaria del vostre certificat digital idCAT, heu de personar-vos a l'Entitat de Registre idCAT amb el document acreditatiu de la vostra identitat.