Procés de sol·licitud del certificat digital

Sol·licitud

  • Abans de fer la sol·licitud
  • Introduir dades personals
  • Confirmar dades personals
  • Pàgina de confirmació

Passos a seguir:


  1. Registreu les vostres dades des d'aquesta web.

  2. Cal personar-se a qualsevol de les entitats de registre idCAT per tal que les dades puguin ser constrastades amb el vostre document identificatiu.

Veure aquest vídeo en altres idiomes


Continua