Procés de sol·licitud del certificat digital

Sol·licitud

  • Abans de fer la sol·licitud
  • Introduir dades personals
  • Confirmar dades personals
  • Pàgina de confirmació

Veure aquest vídeo en altres idiomes


Continua