Gestió del certificat

Revocació

  • Inici
  • Confirmació

La revocació del certificat consisteix en l'anul·lació total del certificat i per tant ja no serà vàlid.

Inici

El trobareu al document que us van lliurar a l'entitat de registre idCAT i al vostre correu electrónic