Procés de sol·licitud del certificat digital

Sol·licitud

  • Abans de fer la sol·licitud
  • Introduir dades personals
  • Confirmar dades personals
  • Pàgina de confirmació

Dades del certificat

Dades obligatòries marcades amb un asterisc

(Format data: dd/mm/aaaa)

Dades de contacte

En aquest apartat heu d'introduir les dades que ens permetran posar-nos en contacte amb vosaltres en cas que sigui necessari.

L'adreça ha de contenir la següent informació: tipus de via, nom de la via, número, escala, pis i porta. Per exemple: Avinguda París, 1225 A, 3r 1a.

Dades de seguretat

En aquest apartat heu d'introduir una pregunta secreta i la seva resposta. La pregunta ha de tenir una resposta que només vosaltres conegueu i que no sigui fàcilment deduïble. Això us permetrà identificar-vos de forma unívoca en cas que truqueu a la línia de suport telefònic per suspendre el vostre certificat.